ваав პრეზიდენტი: ვახტანგ ალანია
???????????????????????????????????? ვიცე-პრეზიდენტი: გოჩა სიმონია
m.alania გენერალური მდივანი: მარინა ალანია
???????????????????????????????????? ნაკრების მწვრთნელი: ვალენტინ კლეცკოი
???????????????????????????????????? ნაკრების მწვრთნელი: ფრიდონი ბირკაია