ქუთაისის კონსტანტინე ლიპარელიანი სახელობის ნიჩბოსნობის სკოლა

გიორგი კაპანაძის სახელობის მცხეთის კანოესა და ნიჩბოსნობის აკადემია

სპორტული კლუბი „მალთაყვა“

სპორტული კლუბი „კოლხა-2016“

სპორტული კლუბი „კაიაკი“

ფოთის ნიჩბოსნობის სკოლა

აბაშის მუნიციპალიტეტის სპორტის განვითარების ცენტრი

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ნიჩბოსნობის ფედერაცია

თბილისის ნიჩბოსნობის ფედერაცია

თბილისის აკადემიური ნიჩბოსნობის ფედერაცია